Политика за поверителност

“Ривиера Тур” ООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК № 160023921, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив 4004, район р-н Южен, ул. ПЕТРОВА НИВА No 122, ет. 3, ап. 7, за който е одобрено издаването на лиценз за извършване на туроператорска и турагентска дейност № 05637.

За нас доверието и сигурността на клиентите ни е от първостепенно значение, затова обръщаме сериозно внимание на защитата на личните Ви данни.

Настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни се издава на основание Закона за защита на личните данни и подзаконовите му актове и Общия регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/679 (GDPR). Българското законодателство и GDPR предвиждат правила как организациите, вкл. „Ривиера Тур“, трябва да събират, обработват и съхраняват лични данни. Тези правила се прилагат независимо дали се касае за данни, които се обработват електронно, на хартия или на други носители.

„Ривиера Тур“ в качеството си на администратор на лични данни предприема необходимите мерки, за да не бъдат обработваните лични данни, обект на незакономерно разкриване. Администраторът на лични данни е запознат с и следва принципите, предвидени в GDPR.

„Ривиера Тур“ в качеството си на администратор на лични данни обработва лични данни, които клиентите предоставят доброволно при посещение на нашите уебсайтове и/или при резервиране на услуги и туристически пакети по програми на Ривиера Тур, в съответствие с нормативната уредба за защита на личните данни.

„Ривиера Тур“ в качеството си на търговец гарантира на своите клиенти конфиденциалността на предоставените лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица.

„Ривиера Тур“ се задължава да не разкрива никакви лични данни за клиентите на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен ако:
– има изрично съгласие на клиента;
– информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са в правото си да изискват и събират такава информация и търговецът е длъжен да предостави информацията по силата на закона;
– информацията е необходима на трети лица за изпълнението на услуга според сключен договор между клиента и Ривиера Тур ООД – авиокомпании, транспортни компании, хотели или хотелски оператори, застрахователни компании и други оператори на услуги, които се изпълняват като част от туристически пакет или представляват отделна услуга за изпълнение.

Обработка на лични данни
Когато посещавате нашия уебсайт, нашите уеб сървъри съхраняват данни за ползваните от вас браузъри и оперативни системи, уеб страниците, които посещавате при нас, датата на вашето посещение, както и за срок от седем дни IP-адреса, определен Ви от Вашия Интернет провайдър, с цел защита, напр. при разпознаване на атаки към нашите уебсайтове. С изключение на IP-адреса, личните данни се съхраняват само тогава, когато бъдат предоставени от Вас самите, напр. при регистрация, анкета, игра за награда или за изпълняване на договор.

Когато желаете да направите резервация за пътуване по програма или услуга предоставена от „Ривиера Тур“ през нас или през агенция- наш партньор, Вие се съгласявате да предоставите всички необходим лични данни, които са необходими за коректно извършване на желаната от Вас услуга. Личните данни, които се изискват, са подходящи, свързани с и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват.

С цел съставянето на потребителски профил, клиентът попълва име и e-mail адрес.

За целите, описани по-долу се събират още и следните данни: адрес по лична карта, номер на лична карта и/или паспорт в зависимост от дестинацията на пътуване, валидност на конкретния документ, три имена (на латиница), e-mail адрес и телефонен номер. Тези данни се изискват както за лицето, с което се води кореспонденцията (устна или писмена), така и за всички други лица свързани с конкретната услуга. Случаите, в които може да се изискват тези данни са следните:
– За издаване на договор за организирано туристическо пътуване, съгласно „Закон за туризма“ на Р. България;
– За издаване на медицинска застраховка съгласно действащия „кодекс за застраховането“ ;
– При резервация на хотелско настаняване, за където е необходимо издаването на ваучер, съгласно „Закон за туризма“ на Р. България;
– В случай че за избраната от Вас дестинация се изисква издаването на валидна ВИЗА;
– За издаване на счетоводни документи съгласно „Закон за счетоводството“;
– При резервация на пакетно пътуване, където се издават комплексни документи за всички описани до тук услуги – договор, ваучери, медицинска застраховка, чартърни седалки, виза, счетоводни документи.

„Ривиера Тур“ е необходимо да споделя тези данни с доставчиците на услуги като застрахователни компании, авиокомпании, хотели, държавни органи упълномощени да издават визи и прочее, с цел изпълнение на договора и резервираните от вас услуги /пакетни пътувания.

Личните данни се обработват законосъобразно, добросъвестно и прозрачно. Потребителят дава доброволно своето съгласие за обработване на предоставените от него лични данни в процеса на регистрация на профил или заявяване на абонамент за бюлетин (нюз летър) или резервация в системата на „Ривиера Тур“, чрез поставянето на съответната отметка.

Социални медии
„Ривиера Тур“ използва социалните медии по различни начини. От една страна ги използваме, за да улесним използването на онлайн резервационни услуги, но също така ги използваме, за да промотираме нашата дейност, продукти и услуги, свързани с пътуване, както и за да рекламираме, подобрим и администрираме своите собствени услуги.
Интеграция с приставки на социални медии: Интегрирали сме приставки на социални медии в уебсайта и приложенията на „Ривиера Тур“. Това означава, че когато кликнете върху един от тези бутони (като бутона „харесва ми“ на Facebook), споделяме част от информацията Ви с доставчика на съответната социална медия. Ако в този момент сте вписани в профила си в съответната социална медия, доставчикът на медията може да свърже тази информация с Вашия профил в социалната медия и евентуално да покаже Вашите действия на профила Ви, правейки ги видими за останалите потребители, с които сте свързани.
Други услуги и функции, свързани със социални медии: Може да интегрираме още услуги, свързани със социални медии (като съобщения в социални
медии), чрез които да общувате с „Ривиера Тур“ или с Ваши познати във връзка с нашите услуги. Може също да поддържаме профили в социални медии и да предлагаме приложения на сайтовете на различни социални медии.

Сигурност
„Ривиера Тур“ предприема технически и организационни мерки за сигурност, за да защити администрираните от нас данни от манипулации, загуба, унищожаване и достъп от страна на неоправомощени лица. Нашите мерки за сигурност се усъвършенстват постоянно в съответствие с технологичното развитие.

Личните данни се съхраняват във форма, която да позволява идентифицирането на засегнатите лица за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни. Всички предоставени от Вас лични данни се пазят съгласно нормативната уредба в Р. България.

Личните данни са обработвани по начин, който гарантира подходящо ниво на тяхната сигурност, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки. Всички връзки сървър-клиент се осъществяват само чрез криптирана връзка посредством https протокол.

Право на информация
Винаги имате правото да прегледате личната информация, която пазим за Вас. При поискване „Ривиера Тур“ или Вашият туристически агент ще Ви съобщи в законно установения срок, дали при нас са съхранени Ваши лични данни и какви са те. Ако въпреки нашите усилия за осигуряване на вярност и актуалност на данните е записана погрешна информация, ние ще я коригираме по Ваше искане.

Право на изтриване
Право на изтриване (“право да бъдеш забравен”) на лични данни, които се обработват незаконосъобразно или с отпаднало правно основание. Всеки потребител разполага с възможност по всяко време да подаде заявка за изтриване на потребителския му профил и всички свързани с него лични данни. Администраторът се задължава да разгледа и изпълни искането без ненужно забавяне и във всички случаи в срок от един месец от получаване на искането. На потребителя може да бъде отказано изтриване на неговия потребителски профил и свързаните с него лични данни за установяване, упражняване или защитата на правни претенции, в случаите, в които той има неизпълнени ангажименти. Такива ангажименти могат да бъдат ненаправени плащания, предстоящи пътувания, за които ще бъде необходима лична информация, активни рекламации за минали пътувания, активни договори и прочие.

Поверителност на данните cookies (бисквитки)
Нотификация съгласно директива 2009/136/EC (EU Cookie Law): За правилното функциониране на сайта и подобряване на обслужването, платформата на www.rivieratour-bg.com използва т.н. “бисквитки” – малки текстови файлове, съдържащи фрагменти с информация за посетителите на сайта.
Ривиера Тур използва бисквитки или подобни инструменти на нашият сайт, за да подобрим тяхното представяне и вашето преживяване.
Какво е бисквитката?
Бисквитката е малко количество данни, изпратени от уеб сървър към Интернет браузър, а след това върнати от браузъра всеки път, когато той получи достъп до този сървър. Бисквитката помага на сайта да запази информация за посещението Ви, да улесни използването на сайта и съответно предлаганата услуга при следващото посещение и следователно да направи сайта по-полезен за Вас. Повечето бисквитки не събират информация, която може да ви идентифицира, а по-скоро събират обща информация за това как потребителите достигат до нашия сайт и ги използват или какво е тяхното местоположение.
Интернет бисквитките запазват информация относно индивидуалните Потребители, като например името на Потребителя, паролата му, името на акаунта му. Чрез тях „Ривиера Тур“ може да го разпознае и да използва информацията от неговия профил. Потребителите могат по всяко време да отхвърлят бисквитките, в случай че има такива.
Потребителят може да позволи или забрани изполването на бисквитки на съответния браузер. Браузърите могат също да дават възможност на потребителите да изтриват конкретни бисквитки. Моля, имайте предвид, че забраняването на бисквитките би могло да засегне сърфирането, тъй като почти всички услуги в интернет разчитат на бисквитки. Начинът, по който се позволяват или забраняват бисквитките е както следва:
* Microsoft Internet Explorer – Отворете браузъра си. Щракнете върху „Tools“ вдясно на прозореца и изберете „Internet Options“. Щракнете върху подпрозореца „Privacy“. Можете да зададете различни нива на автоматично управление на бисквитките или да изберете ръчно управление, като щракнете върху „Advanced“.
* Opera – Отворете браузъра си. Отидете в главното меню и щракнете върху „Settings“. Изберете „Preferences“ и щракнете върху подпрозорец „Advanced“. Изберете подпрозорец „Cookies“ и задайте предпочитаните настройки.
* Mozilla – Отворете браузъра си. Щракнете върху „Tools“ и изберете „Options“. Щракнете върху подпрозорец „Privacy“. В раздел „History“ можете да изберете различни поведения (запомняне на историята [Remember history]/ незапомняне на историята [Never remember history] / използване на индивидуални настройки [Use custom settings for history]) и да зададете изключения.
* Google Chrome – Отворете браузъра си. Щракнете върху иконката за инструменти [Tools] вдясно на прозореца и изберете „Options“. Щракнете върху подпрозореца „Under the Hood“, след което – върху „Content Settings“ в раздел „Privacy“.Изберете предпочитаните настройки в подпрозорец „Cookies“.
* Safari – Отворете браузъра си. Щракнете върху иконката за показване на меню вдясно. Изберете „Preferences“ и щракнете върху подпрозорец „Security“. Задайте предпочитаните настройки.
В случай, че Потребителят не е забранил бисквитките, потребителят е съгласен „Ривиера Тур“ да запаметява ограничена информация за всяко търсене, направено от него, и да използва тази информация също и за решаване на технически проблеми и за статистически цели.
Забраняването на бисквитките може да доведе до невъзможност да се използват всички функционалности на сайта.
Какво представляват „бисквитките от трети лица“? Част от съдържанието на една Интернет страница може да бъде поставено в нея от доставчик – трето лице (напр. лента със сменящи се новинарски заглавия, видеоклип или реклама). Тези трети лица също могат да задават бисквитки чрез Интернет страница. Това са „бисквитки от трети лица“, тъй като те не са на собственика на Интернет страницата. Разбира се, доставчиците – трети лица трябва да спазват приложимото законодателство, а обикновено и политиката на собственика на Интернет страницата. Ривиера Тур използва бисквитките на външни организации, партньори, рекламодатели и по-специално Facebook, Google и др.