Проект BG16RFOP002-2.092

 

Проект: BG16RFOP002-2.092-0279 - “Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”

Главна цел: Осигуряването на оперативен капитал за българските микро, малки и средни предприятия (МСП), извършващи туроператорска и/или тур агентска дейност, за справяне с последиците oт пандемията COVID-19.

Помощта се предоставя по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, чрез Министерство на туризма

Дейности по проекта: Дейности, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

Бенефициент: РИВИЕРА ТУР ООД

Обща стойност: 11 269.82 лв., от които 9 579.35 лв. европейско и 1 690.47 лв. национално съфинансиране.

Начало: 21.12.2020 г.

Край: 21.03.2021 г.